Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 2/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie Nr 4/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lutego 2015 r w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 lutego 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich.

Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część zabudowanej nieruchomości nr 134 położonej we wsi Somianka-Parcele.

Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie .

Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ulasku oraz zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Woli Mystkowskiej

Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Popowie Kościelnym

Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w Woli Mystkowskiej

Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

Zarządzenie Nr 18/15   Wójta Gminy Somianka z dnia   19 maja 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  

Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Zarządzenie Nr 21/ 2015 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Somianka

Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy w Somiance z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku

Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 sierpnia 2015r.  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance

Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy w Somiance z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku

Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego „OŚRODEK - 2015”

Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 września 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka

Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 20 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Woli Mystkowskiej

Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale i budynki mieszkalne.

Zarządzenie nr 36/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Somianka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 14:26:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 12:37:59
  • Liczba odsłon: 1005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536994]

przewiń do góry