URZĄD GMINY

   SOMIANKA

Somianka, dnia 26 .04.2013 r.

Pl.523.2.2013

 

Ogłoszenie o konsultacjach

       Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele .

       Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową   w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 6 maja   2013r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)    listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)    emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro)   w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 27.04.2013r. do 6.05.2013r.                                                                                                                  

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Mariola Mróz   pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

                                                                                                      z up. Wójta     Teresa Lipska

                                                                                                                       Sekretarz Gminy

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu   26.04. 2013 r.

2)       na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 26.04. 2013 r.

3)       na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 26.04. 2013 r.Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały .........

Mapa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-26 15:04:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 15:10:14
  • Liczba odsłon: 356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541471]

przewiń do góry