Uchwała Nr XLV/268/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020   (Załączniki  1,   2 )   (Objaśnienia)

Uchwała Nr XLV/269/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.
Publikacja Uchwały Nr XLV/269/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=9038


Uchwała Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 - 2023      (Załączniki  1,   2 )   (Objaśnienia)

Uchwała Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r.  Uchwała budżetowa na 2014 rok   Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=569

Uchwała Nr XLV/272/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani w gminie Somianka na rok 2014

Uchwała Nr XLV/273/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie

Uchwała Nr XLV/274 Rady Gminy Somianka z dnia 30.12.2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance                                                                          Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=570Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-08 14:01:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 15:26:06
  • Liczba odsłon: 532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554119]

przewiń do góry