Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somianka  word   pdf
 
 
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Somianka  word    pdf
 
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 4 marca 2020 r.. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somianka   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulasku  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia dostępności Urzędu Gminy Somianka, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa
word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Somiance  word,   pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia działki nr 338/5 o pow. 0,0073 ha położonej we wsi Somianka  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia działki nr 338/3 o pow. 0,0396 ha położonej we wsi Somianka   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale i budynki mieszkalne word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości nr 164 położonej we wsi Wola Mystkowska  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu    word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nabycia działki nr 582/3 o pow. 0,0758 ha położonej w obrębie Popowo-Letnisko  word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie okreslenia wzoru "Skierowaniana zabieg sterylizacji kotek wolno żyjących" oraz wzoru "Skierowania na zabieg uśpienia ślepego miotu kotów wolno żyjących"  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie prawa pierwokupu  word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Somianka w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2   word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży   word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance   word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 9 października 2020 r. w sprawie nabycia działki nr 906/1 o pow. 0,1066 ha położonej w obrębie Barcice     word, pdf
 
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka  word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utrzymania czasowego ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka   word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii  word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele   word,   pdf
 
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Somianka   word,   pdf    Zał. nr 1 word,  pdf,   Zał. nr 2 word,  pdf,   Zał. nr 3  word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utrzymania czasowego ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka   word,  pdf
 
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. dostępności  word,  pdf
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-30 13:20:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-28 11:01:01
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536939]

przewiń do góry