Somianka, dnia 5.09.2016 r.

SG.523.13.2016

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

    Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Uwagi i propozycje do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 12 września 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz  z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój
nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 6 września 2016 r. do 12 września 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Uchwały. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                                                                                                                WÓJT

                                                                       /-/ Andrzej Żołyński                                                                                                                                                

                                                                                                                            

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 5 września 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 5 września 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 5 września 2016 r.


Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy ......

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-05 13:38:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 13:38:31
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552903]

przewiń do góry