Uchwała Nr XXIII/136/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XXIII/137/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
Publikacja Uchwały Nr XXIII/137/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=9930

Uchwała nr XXIII/138/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
Publikacja Uchwały Nr XXIII/138/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6344

Uchwała Nr XXIII/139/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość nr 1040/1 położoną w obrębie Tulewo Górne w pasie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi - Somianka

Uchwała Nr XXIII/140/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXIII/140/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/6345/

Uchwała Nr XXIII/141/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja Uchwały Nr XXIII/141/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6346

Uchwała Nr XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
Publikacja Uchwały Nr XXIII/142/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6347

Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja Uchwały Nr XXIII/143/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6348

Uchwała Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Publikacja Uchwały Nr XXIII/144/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6350

Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XXIII/145/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6349Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-15 07:22:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-22 13:04:27
  • Liczba odsłon: 538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554148]

przewiń do góry