Przyznawanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:

  Barbara Mróz – insp. d/s wymiaru podatków i opłat pok. nr 5 (parter), tel. (29) 74 – 187 - 90 w. 42

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek w sprawie przyznania ulgi z tyt ułu nabycia gruntów,

  2. akt notarialny potwierdzający kupno gruntów,

  3. wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Róż 2, pok. nr 25 - parter),

  4. oświadczenie, że grunty zostały nabyte od osoby obcej oraz, że powierzchnia gospodarstwa po nabyciu nie przekracza 100 ha.

 3. Opłaty:                                                                                                             Czynność nie podlega opłacie

 1. Termin załatwienia sprawy:

  Termin podstawowy do 1 m – ca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 m - cy od dnia złożenia wniosku.

 2. Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Gminy Somianka (sekretariat), pokój nr 12           (I piętro) w godz. 8 00 – 16 00 .

 4. Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 pkt 4-6, ust. 3-8 i art. 13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617 z pożn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z póżn. zm.)

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 15:45:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 10:48:00
 • Liczba odsłon: 617
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536984]

przewiń do góry