Urząd Gminy Somianka                                                      Somianka, dnia 13.06.2013 r.

07-203 Somianka

 

GK.523.3.2013

 

Ogłoszenie o konsultacjach


 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego   

 „Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka
do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 20.06.2013 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele  16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14        I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 14.06.2013 r. do 20.06. 2013 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta pokój nr 7 tel. (29) 74 187 90 w. 35.

 

                                                                                                 Z up. Wójta

                                                                                                 Agnieszka Salwin

                                                                                         Zastępca Wójta

                                                                                     …………………………….

                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej)

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 13.06. 2013 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 13.06. 2013 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 13.06.2013 r.

 


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały .........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-13 17:38:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-13 17:38:57
  • Liczba odsłon: 334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552988]

przewiń do góry