Uchwała Nr XVI/78/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XVI/79/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

Uchwała Nr XVI/80/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Uchwała Nr XVI/81/08 z dnia 27.03.2008r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem ludzkim.

Uchwała Nr XVI/82/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczcieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na rok 2008.

Uchwała Nr XVI/83/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Uchwała Nr XVI/84/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Somianka.

Uchwała Nr XVI/85/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Somiance.

Uchwała Nr XVI/86/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.

Uchwała Nr XVI/87/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie regulaminów pracy Komisji Rady Gminy Somianka.

Uchwała Nr XVI/88/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Uchwała Nr XVI/89/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2008 rok.   (załączniki)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-04 14:00:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 15:27:56
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537050]

przewiń do góry