URZĄD GMINY

   SOMIANKA

Somianka, dnia 27 lutego 2017 r.

Pl.523.1.2017

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

         Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2017 roku”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu Uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 6 marca 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

1)   listownie – adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka;

2)       e-mailem – adres e-mailowy: somianka@somianka.pl;

3)    lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 14, I piętro) w godzinach 800-1600.

 

Termin konsultacji od 27 lutego 2017 r. do 6 marca 2017r.                                                                                                              

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały.

Bliższych informacji udziela Sylwia Mosakowska, pokój nr 8 tel. (29) 741-87-90 w. 43.

 

 

z up. Wójta

/-/ Teresa Lipska

Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 27 lutego 2017 r.;

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 27 lutego 2017 r.;

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 27 lutego 2017 r.Regulamin konsultowania
Formularz uwag
Projekt Uchwały Rady Gminy ......

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-27 12:19:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-27 12:19:43
  • Liczba odsłon: 364
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541678]

przewiń do góry