Wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego


  1. Osoba prowadząca sprawę:

Aleksandra Krystman – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, pracownik ds. ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka Parcele   25 B, pokój pracowników socjalnych, tel. (029) 741- 88 - 79 w. 63.

  2. Wymagane dokumenty:

Wniosek - wzór formularza w załączeniu.

  3. Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).

  4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

1)     w ciągu miesiąca sprawa jest przedstawiana członkom Zespołu ds. przeprowadzania rozmów motywacyjnych,

2)     osoba zgłoszona we wniosku jest zapraszana na rozmowy motywacyjne mające na celu nakłonienie jej do podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego ,

3)     w zależności od decyzji osoby zgłoszonej we wniosku sprawa jest kierowana do:

-      jednostek leczenia odwykowego w stacjonarnym bądź niestacjonarnym zakładzie – gdy osoba uzależniona dobrowolnie wyraża chęć podjęcia leczenia odwykowego;

- biegłego sądowego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, jeśli osoba zgłaszana we wniosku twierdzi, że nie jest uzależniona od alkoholu;

-   Sądu Rejonowego, jeśli osoba uzależniona uchyla się od dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego.

5.    Tryb odwoławczy:

Nie ma.

6.    Miejsce złożenia dokumentów:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Somianka- Parcele 25B; 07-203 Somianka.

7.    Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) .

 

Wzór wniosku

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 12:59:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 09:33:37
  • Liczba odsłon: 888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552802]

przewiń do góry