U C H W A Ł A Nr XXIX/157/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 2 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały upoważniającej Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych ((jednolity tekst z 2001 r
. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W § 1 Uchwały Nr II/7/2002 Rady Gminy Somianka z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Podpisywanie wniosków o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 15:40:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 15:40:28
  • Liczba odsłon: 489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544074]

przewiń do góry