Uchwała Nr XXXIV/181/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 lipca 2006 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz.2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

                                                                                 § 1

 

 Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 320.000 zł.do kwoty 10.933.304 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na 2006 rok w wysokości 564.500 zł.

do kwoty 12.870.230 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

                                                                            

  § 3

 

-.Deficyt budżetu stanowi kwotę -1.936.926 zł.

-Przychody budżetu stanowią kwotę - 2.919.434 zł.

-.Rozchody budżety stanowią kwotę 982.508 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

                                                                               § 4

 

Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2006 w wysokości 534.500 zł..

do kwoty 3.062..274 zł.. zgodnie z załącznikiem Nr 3

                                                                              

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                          

      § 6

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006

2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 11:43:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 11:43:55
  • Liczba odsłon: 427
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552822]

przewiń do góry