Uchwała Nr XXXIN/162/2006

                      Rady Gminy Somianka

                 z dnia 11 stycznia 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na 2006 rok w wysokości 170.000 zł. do kwoty 11.794.271 zł. zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

 • Deficyt budżetu stanowi kwotę -1.410.850 zł.
 • Przychody budżetu stanowią kwotę - 2.393.358 zł.
 • Rozchody budżety stanowią kwotę 982.508 zł.  zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2006 w wysokości 170.000 zł.do kwoty 2.105.000 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
 2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-12 09:12:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-12 09:12:04
 • Liczba odsłon: 482
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554017]

przewiń do góry