Uchwała Nr XVII/95/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach osobie prawnej tj. Stowarzyszeniu Społeczno-Oświatowemu "Przyjazny Krąg".

Uchwała Nr XVII/96/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym osobie prawnej tj. Społecznemu Stowarzyszeniu Oświatowemu "Szkoła z Tradycjami".

Uchwała Nr XVII/97/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.   (Załącznik)

Uchwała Nr XVII/98/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.  (Załączniki   1,   2,   2a,   3,   4   )

Publikacja Uchwały Nr XVII/98/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11934

Uchwała Nr XVII/99/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.   (Załączniki   1,   )  

Uchwała Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok.   (Załączniki   1,   1a,   2,   2a,   2b,   3,   4,   5 6   )

Publikacja Uchwały Nr XVII/100/11 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/publisher/129

Uchwała Nr Os.60.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Somianka przyjętej w Uchwale Nr XVII/99/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XVII/101/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2012r.    (Załącznik)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-13 10:57:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 09:50:30
  • Liczba odsłon: 603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544022]

przewiń do góry