Somianka, dnia 23.12.2015r.

GMINA SOMIANKA

07-203 Somianka

pow. wyszkowski. woj. mazowieckie

tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14

NIP 762-190-15-71, REGON550668090

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

z a w i a d a m i a m 

             o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somianka”.


             Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka, email: l.lalak@somianka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z całością materiału w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Somiance w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Somianka.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somianka

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                                                                 /-/ Agnieszka Salwin


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 11:14:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 11:14:22
  • Liczba odsłon: 338
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553927]

przewiń do góry