Uchwała Nr XXIV/134/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 18 marca 2005r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie Gminy Somianka.

 

      Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy Somianka zwanych dalej „założeniami”.

§ 2.

Granice opracowania założeń stanowią granice administracyjne Gminy Somianka.

§ 3.

Zakres opracowania założeń określa art.19 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-23 13:01:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-23 13:01:59
  • Liczba odsłon: 535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536947]

przewiń do góry