Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie Nr 3/11 z dnia  09 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów sołeckich. 

Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 02 marca 2011r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance i GBP w Somiance za 2010r.    (Załączniki -   1,   2   ),  TabeleSprawozdanie opisowe .

Zarządzenie Nr 13/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020  (Załącznik)

Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Somianka na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 18/11 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011-2020.   (Załącznik)

Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.    (Załączniki  1,   1a,   2,   2a,   2b )

Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 27 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 23/11 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia  27 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011.

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy Somianka oraz ustalenia wzorów pieczęci oraz wzorów druków stosowanych w Urzędzie Gminy Somianka.  (Załączniki  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   ).

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 20 lipca 2011r.  w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "WYSZKÓW-2011"

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Somianka z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 22 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 17 października 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia. 

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie nabycia działek.

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy położonej we wsi Wola Mystkowska.

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Somianka.

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 09:08:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-11 16:33:38
  • Liczba odsłon: 970
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553993]

przewiń do góry