Uchwała Nr VI/29/2007

Rady Gminy w Somiance

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 180.054 zł,do kwoty 11.543.990 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 180.054 zł, do kwoty 13.057.953 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-02 11:42:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 11:42:57
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552531]

przewiń do góry