Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029

Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
Publikacja Uchwały Nr XI/76/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10000

Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do uzyskania gwarancji bankowej celem zabezpieczenia roszczeń na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Publikacja Uchwały Nr XI/78/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10001

Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
Publikacja Uchwały Nr XI/79/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10002

Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka   (Załącznik)

Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół podstawowych
Publikacja Uchwały Nr XI/81/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10003

Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
Publikacja Uchwały Nr XI/82/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10004

Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-23 06:11:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-29 11:27:34
  • Liczba odsłon: 369
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552945]

przewiń do góry