Uchwała Nr XXIII N /125/ 2005  

Rady Gminy Somianka

z dnia 28.01.2005r.

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) po zaopiniowaniu przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców łączonych szkół - Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

§ 2

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Somianka w tej sprawie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Zał. do Uchwały

Nr XXIIIN/125/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 stycznia 2005 r.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIIIN/125/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej

 

Dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej w skład, którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej i Publiczne Gimnazjum w Woli Mystkowskiej jest zasadne z wielu powodów:

Dzięki istnieniu Zespołu Szkół podejmowanie nauki na kolejnym etapie odbywa się przy mniejszym stresie ze strony ucznia.

Istnieje możliwość korzystania ze wspólnej bazy dydaktycznej i naukowej (biblioteki). Mimo tego zajęcia w Zespole odbywają się na jedną zmianę, a uczniowie kończą zajęcia najpóźniej o godz. 1430.

Zorganizowany dowóz uczniów, ze względu na rozległość obwodu szkolnego, odbywa się sprawnie i jest mniej kosztowny, bardziej ekonomicznie można zorganizować zajęcia świetlicowe dla uczniów oczekujących na dowóz.

Przy Zespole bardziej racjonalne jest funkcjonowanie stołówki szkolnej i inwestowanie w jej funkcjonowanie.

Kadra pedagogiczna może ze sobą współpracować i naprzemiennie się uzupełniać.

Są to te tzw. mocne strony.

Słabymi stronami są jedynie warunki lokalowe, lecz niestety brak jest możliwości funkcjonowania placówek w odrębnych obiektach.

Analizując sytuację demograficzną na lata przyszłe, okazuje się, że nastąpi spadek liczby uczniów, co spowoduje korzystniejszą sytuację ze względu na bazę lokalową.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 12:30:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 12:36:37
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554118]

przewiń do góry