Uchwała Nr XV/95/2004
Rady Gminy Somianka
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

 

    Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Organizację, zadania oraz tryb pracy określa Statut Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący załącznik do chwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Załącznik do uchwały
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 15:04:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 09:09:02
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537030]

przewiń do góry