Somianka, dnia 9.02.2017 r.

SG.523.1.2017

 


Zaproszenie

do składania uwag dotyczących realizacji
Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

   


       Na podstawie § 14 Programu Współpracy na rok 2016, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV/88/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

                                                                                                        

        Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji „Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.


     Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2017 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

                                                                                                                

       Formularz, Informację dotyczącą realizacji Programu współpracy oraz Program współpracy można otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Somianka lub pobrać z stron internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl .

 

       Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2016. Ponadto będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

 

                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński


Niniejsze zaproszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 9.02.2017 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 1 0.02.2017 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 10.02.2017 r.Formularz uwag


Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego za rok 2016


Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:57:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:57:10
  • Liczba odsłon: 245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541564]

przewiń do góry