Urząd Gminy Somianka                                                               Somianka, dnia 09.11.2015 r.

07-203 Somianka

 

GK.523.1.2015

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie opłaty targowej”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 16.11.2015 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)      listownie – adres: Urząd Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele   16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 I piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 10.11.2015 r. do 16.11. 2015 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta pokój nr 7 tel. (29) 74 187 90 w. 35.

 

                                                                                                 Z up. Wójta

                                                                                                 Teresa Lipska

                                                                                                           Sekretarz Gminy

 

                                                                                                         …………………………….

                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej)

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 09.11. 2015 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 09.11. 2015 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 09.11.2015 r.

 

 

Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały ........

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-09 14:58:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 07:39:31
  • Liczba odsłon: 327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537150]

przewiń do góry