UCHWAŁA NR XXX/158/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 22 grudnia 2005 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Somianka

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post. adm. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uznaje się za niezasadną skargę skierowaną w dniu 29 lipca 2005 r. przez Pana              zam.         na działalność Wójta Gminy Somianka.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-30 10:07:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 13:05:06
  • Liczba odsłon: 549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543946]

przewiń do góry