UCHWAŁA Nr XXIIIN/128/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 stycznia 2005 r.

 

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z 2003 roku z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się dla Wójta Gminy Somianka Pana Mariana Ryszarda Skocznia dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2005 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 13:09:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 13:09:34
  • Liczba odsłon: 537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536977]

przewiń do góry