Uchwała Nr XXII/127/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2016 - 2023


Uchwała Nr XXII/128/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
Publikacja Uchwały Nr XXII/128/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8844

Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Publikacja Uchwały Nr XXII/129/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5182

Uchwała Nr XXII/130/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
Publikacja Uchwały Nr XXII/130/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5183

Uchwała Nr XXII/131/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Publikacja Uchwały Nr XXII/135/16 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5184

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-01 11:06:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 08:03:27
  • Liczba odsłon: 474
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553919]

przewiń do góry