WÓJT GMINY

  SOMIANKA

Somianka, dnia 4.10.2016 r.

SG.523.15.2016

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

        Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 20 października 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

Wypełniony formularz można przesłać:

1)     listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)     emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)     lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 5 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

                                                                                                                      

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                         Wójt

              /-/ Andrzej Żołyński                                                                                                                                                                    

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 4 października 2016 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 4 października 2016 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 4 października 2016 r.

 

Regulamin konsultowania

Formularz uwag

Projekt Uchwały .............

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-04 11:18:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 11:18:26
  • Liczba odsłon: 387
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552862]

przewiń do góry