Uchwała Nr LVIII/338/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023.  (Załączniki  1,   2 )

Uchwała Nr LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Publikacja Uchwały Nr LVIII/339/14 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3693

Uchwała Nr LVIII/340/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.                                                                                                                          Uchwała Nr 29.332.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LVIII/340/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr LVIII/341/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.                                                                                                                     Uchwała Nr 29.333.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LVIII/341/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr LVIII/342/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr LVIII/343/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-01 14:26:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 12:58:05
  • Liczba odsłon: 485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537139]

przewiń do góry