Uchwała Nr XXII/121/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004

z dnia 20 lutego 2004 roku

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości  9.200 zł. do kwot y 9.956.140 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 9.200 zł do kwoty 11.442.173 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

                                                          

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-31 10:46:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-31 10:56:42
  • Liczba odsłon: 549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544099]

przewiń do góry