Uchwała Nr XXIII/152/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka

Uchwała Nr XXIII/153/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku
Publikacja Uchwały Nr XIII/153/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7267

Uchwała Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XIII/154/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7268

Uchwała Nr XXIII/155/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom

Uchwała Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
Publikacja Uchwały Nr XIII/156/20 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7269

Uchwała Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka"

Uchwała Nr XXIII/158/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-06 13:51:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 07:24:50
  • Liczba odsłon: 300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541539]

przewiń do góry