Wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytków rolnych i o dochodowości z gospodarstwa rolnego.

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:

  Milena Borkowska insp. d/s księgowości, podatków i opłat oraz obsługi kasy pokój nr 16 (I piętro), tel. (29) 74 – 187 – 90 w. 39.

 2. Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór w załączeniu).

 3. Opłaty:

  1. zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych:

   Czynność jest zwolniona z opłaty skarbowej - załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej część II pkt 21, ppkt 11 (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z póź. zm.).

  2. zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego:

       Czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Gminy lub na konto:         Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.       Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku wniosku o wydanie zaświadczenia.

    4.   Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 7 dni.

 1. Tryb odwoławczy:

  W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

   

 2. Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Gminy Somianka pokój nr 16 (I piętro) w godz. 8 00 – 1600.

   

 3. Podstawa prawna:

- Art. 306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa   (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z póżn. zm.)

- Obwieszczenie Prezesa GUS wydawane na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 z póżn. zm.) o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach z 1 ha przeliczeniowego - wydawane nie póżniej niż do 23 września każdego roku.

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 15:55:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 12:39:47
 • Liczba odsłon: 732
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554140]

przewiń do góry