UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 lipca 2006 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu

na realizację inwestycji

 

     Na podstawie art.10 i art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr.142,poz.1591 z późniejszymi zmianami/oraz art.175 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249,poz.2104/ i art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych /tekst jednolity z 2000r.Dz.U.Nr.71,poz.838/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację

zadań publicznych p.n.

 1. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 28 548 Wyszków-Somianka-Popowo
 2. Kościelne w miejscowości Kręgi w kwocie -48.360 zł.

 3. Odnowa odcinka drogi powiatowej nr 28 542 Somianka-Rząśnik w miejscowości
 4. Somianka w kwocie -27.680 zł.

 5. Odnowa odcinka drogi powiatowej nr 28 547 Gładczyn-Popowo Kościelne
 6. w miejscowości Popowo Kościelne w kwocie -28.080 zł.

 7. Odnowa odcinka drogi powiatowej nr 28 548 Wyszków-Somianka-Popowo Kościelne
 8. w miejscowości Popowo Kościelne w kwocie – 37.125 zł.

 9. Budowa chodnika w Somiance i Popowie w kwocie -20.000 zł.

                                                                                § 2

Szczegółowe obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 11:47:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 11:47:09
 • Liczba odsłon: 462
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553009]

przewiń do góry