Archiwum zakładowe Urzędu Gminy Somianka

      W zasobach archiwalnych znajdują się akta spraw ostatecznie załatwionych, przekazanych przez stanowiska pracy:

  1. Materiały archiwalne (akta kategorii A)
  2. Dokumentacja niearchiwalna (akta kategorii B)

Akta kategorii A - (mające trwałą wartość historyczną) przechowywane są w archiwum zakładowym przez okres 25 lat od ich wytworzenia. Po upływie 25 lat przekazywane są do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku.

Akta kategorii B - po upływie określonego czasu są niszczone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego. Okres przechowywania akt kategorii B reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).


Informacji na temat dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym udziela Teresa Lipska - Sekretarz Gminy tel. (29) 741 87 90 w. 36.

Adres Archiwum zakładowego:

Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-30 12:54:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:23:01
  • Liczba odsłon: 1000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543962]

przewiń do góry