Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015-2023

Uchwała Nr XV/66/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
Publikacja Uchwały Nr XV/66/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3899

Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Publikacja Uchwały Nr XV/67/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=10400

Uchwała Nr XV/68/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Publikacja Uchwały Nr XV/68/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=10401

Uchwała Nr XV/69/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego                                                           Publikacja Uchwały Nr XV/69/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=10402

Uchwała Nr XV/70/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Publikacja Uchwały Nr XV/70/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=10403

Uchwała Nr XV/71/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Publikacja Uchwały Nr XV/71/15 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=10404

Uchwała Nr XV/72/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka Somiankowska     (Załącznik)

Uchwała Nr XV/73/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jackowo Dolne    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/74/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jackowo Górne    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Suwin    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/76/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kręgi    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/77/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Somianka    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/78/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stare Płudy
   (Załącznik)

Uchwała Nr XV/79/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ulasek 
  (Załącznik)

Uchwała Nr XV/80/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zdziebórz    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/81/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wielątki Rosochate    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/82/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ostrowy    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowe Kozłowo    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Celinowo    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/85/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Popowo Kościelne    (Załącznik)

Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr 28.284.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XV/86/15 Rady Gminy Somianka .......

Uchwała Nr XV/87/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Zatory

Uchwała Nr XV/88/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XV/88/15 Rady Gminy Somianka ......


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-08 11:19:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-04 13:42:12
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536961]

przewiń do góry