Uchwała Nr XXV/141/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 265.000 zł do kwoty 10.178.734 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

 

§ 2

Zwiększa się deficyt w wysokości 265.000 zł. źródłem pokrycia deficytu w kwocie 763.260 zł. będą :

- kredyty i pożyczki – 498.260 zł.

- wolne środki - 265.000 zł. zgodnie z zał. Nr 2

 

§ 3

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 265.000 zł. do kwoty 1453.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

                                                           

                                                         Przewodniczący Rady Gminy  

                                                           

                                                           /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 14:10:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 14:10:53
  • Liczba odsłon: 521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536952]

przewiń do góry