Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka"

Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
Publikacja Uchwały Nr VI/40/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3039

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie powołania członka klubu do Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie powołania członka klubu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr VI/40/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3040

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie regulaminu pracy komisji Rady Gminy Somianka

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa
Publikacja Uchwały Nr VI/42/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3041

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy-Sołectwa Somianka Zaszosie
Publikacja Uchwały Nr VI/43/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3042

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku"

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w 2019 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-07 14:58:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 08:38:17
  • Liczba odsłon: 447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552806]

przewiń do góry