GMINA SOMIANKA

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

 

 1. Powierzchnia gminy po zmianie granic wynosi 117,86 km 2 (11.786ha) w tym:

           a)  użytki rolne 8.845 ha, w tym:

   • grunty orne - 7.007 ha,

   • sady - 112 ha,

   • łąki trwałe - 432 ha,

   • pastwiska trwałe - 941 ha.
   • grunty rolne zabudowane - 297 ha
   • rowy - 56 ha

          b)  grunty pod lasami - 2.059 ha;

          c)  grunty zadrzewione i zakrzewione - 30 ha

          d) lesistość gminy - 17,47 ha

   2.  Ogólna liczba mieszkańców Gminy wynosi 5.604 osób, w tym:

   • mężczyźni 2.849 osób,

   • kobiety 2.755 osób,

   • ludność do 18 roku życia 1.170 osób,

   • gęstość zaludnienia – 48 osób/km 2 .

   3.  Gmina Somianka obejmuje terytorialnie:

  • 30 miejscowości,

  • 31 sołectw.

   4.  Położenie Gminy:

  • Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego i południowo-zachodniej części powiatu Wyszkowskiego,

  • nad rzeką Bug,

  • przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska.

   5.  Rolnictwo:

  • Na terenie Gminy jest 1.613 indywidualnych gospodarstw rolnych,

  • Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 7 ha,

  • Wiodącymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawa pszenżyta i ziemniaków,

  • Wiodącymi kierunkami produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej i bydła.

    6.  Budżet Gminy na rok 2020 :

     - Dochody – 32.130.813,00 zł,

     - Wydatki –  30.421.822,00 zł.

   7.  Sieć wodociągowa:

   - 97 % tj. 105,45 km,

    - zwodociągowane jest 31 miejscowości.

  8.  Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe:

   - 11,21 km w miejscowościach Somianka , Somianka Parcele,        Michalin , Stare Płudy

   - oczyszczalnie przydomowe - 188.

  9.  Sieć drogowa:

    - droga krajowa 16,3 km.  asfaltowa,

   - droga wojewódzka 3,8 km. asfaltowa,

   - drogi powiatowe 42,059 km, w tym asfaltowych 41,1 km,

   - drogi gminne lokalne 45,5 km, w tym asfaltowych 38,62 km,

   - drogi  gminne dojazdowe do pól i działek 312 km,

   - łączna ilość dróg o nawierzchni asfaltowej 99,82 km.

 10.  Oświata:

- 3 gminne publiczne szkoły podstawowe w Somiance, Ulasku i Woli Mystkowskiej ,

- 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszeni a: Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe  "Szkoła z tradycjami" z siedzibą w Jackowie Górnym , Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś" z siedzibą w Popowie Kościelnym, Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyjazny Krąg" z siedzibą w Kręgach

- 3 przedszkola.


  11. Kultura:

    - Gminny Ośrodek Kultury,

    - 1 biblioteka publiczna i 1 filia,

    - 3 świetlice wiejskie.

 12. Stałe imprezy o zasięgu gminnym:

  -  Dożynki gminne,

  -  Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka,

  -  Sportowy poniedziałek

  -  Gminny Dzień Strażaka

  -  Gminne Obchody Konstytucji 3 Maja;  

  -  Cykl imprez promujących stare zwyczaje i obrzędy;

 13. Turystyka:

  - ośrodki wczasowe z miejscami sezonowymi i całorocznymi,

  - 8 miejscowości o charakterze rekreacyjnym.

 14. Zabytki:

- pałac parterowy z drugiej połowy XIX wieku położony w                  Somiance,

- drewniany, barokowy kościół z 1758 r. zaliczany do zabytków   klasy zerowej, położony  w   Barcicach                      

- neogotycki pałacyk z XVIIIw. przebudowany w II połowie XIX w. położony w Popowie-Parcel e  

- kościół w stylu neogotyckim z 1900 r. położony w Popowie Kościelnym,

- neorenesansowy dwór z pierwszej połowy XIX w. położony w Kręgach.

 15. Zdrowie

Na terenie gminy są 2 ośrodki zdrowia: w Somiance i Woli Mystkowskiej.

 16. Działalność gospodarcza:

 •   Zarejestrowanych jest 228 podmiotów gospodarczych, w tym:

 - 59 podmioty to placówki handlowe,

 - 53 podmiotów to branża budowlano-remontowa,

 - 32 firmy zajmujące się transportem samochodowym,

 - 4 podmioty prowadzi działalność produkcyjną.

         - 80 inne podmioty 

 17. Obszar chronionego krajobrazu:

 - zajmuje ok. 20 % powierzchni gminy,

 - obejmuje dolinę rzeki Bug z kompleksem leśnym Barcice,

 - zachodnia część gminy- obszary leśne Popowa i Huty Podgórnej,

 - obrzeża północne gminy – kompleksy leśne.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-24 10:10:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-24 13:55:25
 • Liczba odsłon: 4546
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552960]

przewiń do góry