Somianka, dnia 15.10.2013 r.

SG.523.8.2013

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia
30 października 2013 r.
za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Wypełniony formularz można przesłać:

1)      listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)      emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.

3)      lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój
nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 16 października 2013 r. do 30 października
2013 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska pokój nr 12 tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

                                                                                                                            z up. Wójta

                                                                               /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                    Zastępca Wójta

                                                                                 …………………………….

                                                                               (podpis osoby upoważnionej)


Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 15 października 2013 r.

2)     na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 15 października 2013 r.

3)     na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 15 października 2013 r.Formularz uwag

Projekt Uchwały Rady Gminy ......

Regulamin konsultowania ........

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-15 15:42:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 15:42:22
  • Liczba odsłon: 317
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537274]

przewiń do góry