Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 07.07.2006r.

Protokół z XXXV sesji Rady Gminy z dnia 03.10.2006r.

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 26.10.2006r.

                      

                        Kadencja 2006 - 2010

Protokół z I sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2006r.

Protokół z II sesji Rady Gminy z dnia 05.12.2006r.

Protokół z III sesji Rady Gminy z dnia 08.12.2006r.

Protokół z IV sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2006r.

Protokół z V sesji Rady Gminy z dnia 14.02.2007r.

Protokół z VI sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2007r.

Protokół z VII sesji Rady Gminy z dnia 27.04.2007r.

Protokół z VIII sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2007r.

Protokół z IX sesji Rady Gminy z dnia 27.07.2007r.

Protokół z X sesji Rady Gminy z dnia 21.08.2007r.

Protokół z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 13.09.2007r.

Protokół z XII sesji Rady Gminy z dnia 15.11.2007r.

Protokół z XIII sesji Rady Gminy z dnia 03.12.2007r.

Protokół z XIV sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2007r.

Protokół z XV sesji Rady Gminy z dnia 08.02.2008r.

Protokół z XVI sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2008r.

Protokół z XVII sesji Rady Gminy z dnia 30.04.2008r.

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy  z dnia 12.06.2008r.

Protokół z XIX sesji Rady Gminy z dnia 09.07.2008r.

Protokół z XX sesji Rady Gminy z dnia 06.08.2008r.

Protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 08.09.2008r.

Protokół z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2008r.

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 24.10.2008r.

Protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20.11.2008r.

Protokół z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.11.2008r.

Protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.11.2008r.

Protokół z XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15.12.2008r.

Protokół z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2008r.

Protokół z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.02.2009r.

Protokół z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2009r.

Protokół z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23.04.2009r.

Protokół z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.05.2009r.

Protokół z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2009r.

Protokół z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23.06.2009r.

Protokół z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.07.2009r.

Protokół z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.08.2009r.

Protokół z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 22.09.2009r.

Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 01.10.2009r.

Protokół z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.10.2009r.

Protokół z XL zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2009r.

Protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy  z dnia 29.12.2009r.

Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 12.02.2010r.

Protokół z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03.03.2010r.

Protokół z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 14.04.2010r.

Protokół z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.04.2010r.

Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 02.06.2010r.

Protokół z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.06.2010r.

Protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.07.2010r.

Protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2010r.

Protokół z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.09.2010r.

Protokół z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 04.11.2010r.

Protokół z LII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 10.11.2010r.

 

                         Kadencja 2010 - 2014

Protokół z I zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.11.2010r.

Protokół z II zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 06.12.2010r.

Protokół z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.12.2010r.

Protokół z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2010r.

Protokół z V zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 09.02.2011r.

Protokół z VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2011r.

Protokół z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 17.03.2011r.

Protokół z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 13.04.2011r.

Protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.04. 2011r.

Protokół z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2011r.

Protokół z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.06.2011r.

Protokół z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05.09.2011r.

Protokół z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 13.10.2011r.

Protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.10.2011r.

Protokół z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.11.2011r.

Protokół z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2011r.

Protokół z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2011r.

Protokół z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2012r.

Protokół z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 10.02.2012r.

Protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2012r.

Protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 16.04.2012r.

Protokół z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2012r.

Protokół z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.06.2012r.

Protokół z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.07.2012r.

Protokół z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2012r.

Protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.09.2012r.

Protokół z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 11.10.2012r.

Protokół z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 08.11.2012r.

Protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.11.2012r.

Protokół z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2012r.

Protokół z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2012r.

Protokół z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2013r.

Protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20.03.2013r.

Protokół z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.03.2013r.

Protokół z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 08.04.2013r.

Protokół z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 07.06.2013r.

Protokół z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21.06.2013r.

Protokół z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.07.2013r.

Protokół z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05.08.2013r.

Protokół z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03.09.2013r.

Protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.10.2013r.  

Protokół z XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.11.2013r.

Protokół z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2013r.

Protokół z XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2013r.

Protokół z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2013r.

Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.01.2014r.  

Protokół z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2014r.

Protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 04.04.2014r.  

Protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 16.04.2014r.  

Protokół z L zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23.05.2014r.  

Protokół z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.06.2014r.

Protokół z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05.08.2014r.  

Protokół z LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.08.2014r.

Protokół z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 24.09.2014r.  

Protokół z LV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2014r.

Protokół z LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 06.11.2014r.  


                      Kadencja 2014 - 2018


Protokół z I zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.11.2014r. 

Protokół z II zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 12.12.2014r.

Protokół z III zwyczajnej sesji Rady Gminy  z dnia 30.12.2014r.

Protokół z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2015r.

Protokół z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.02.2015r.

Protokół z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2015r.

Protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 07.05.2015r.

Protokół z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2015r.

Protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2015r.

Protokół z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 07.07.2015r.

Protokół z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.08.2015r.

Protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2015r.

Protokół z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 11.09.2015r.

Protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.10.2015r.

Protokół z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2015r.

Protokół z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 18.12.2015r.

Protokół z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2015r.

Protokół z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 9.02.2016r.

Protokół z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.02.2016r.

Protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.03.2016r.

Protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20.05.2016r.

Protokół z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.05.2016r.

Protokół z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.06.2016r.

Protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.07.2016r.

Protokół z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.08.2016r.

Protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 14.09.2016r.

Protokół z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20.10.2016r.

Protokół z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23.11.2016r.

Protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 12.12.2016r.

Protokół z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2016r.

Protokół z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03.02.2017r.

Protokół z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 10.03.2017r.

Protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2017r.

Protokół z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2017r.

Protokół z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 02.06.2017r.

Protokół z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19.06.2017r.

Protokół z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.07. 2017r.

Protokół z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2017r.  

Protokół z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.09.2017r.

Protokół z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 08.11.2017r.

Protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 22.11.2017r.

Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 11.12.2017r.

Protokół z XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy  z dnia 28.12.2017r.

Protokół z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 06.02.2018r.

Protokół z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05.03.2018r.

Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 09.03.2018r.

Protokół z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2018r.

Protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25.04.2018r.

Protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.05.2018r.

Protokół z L zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28.06.2018r.

Protokół z LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23.07.2018r.

Protokół z LII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 24.08.2018r.

Protokół z LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26.09.2018r.

Protokól z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 09.10.2018r. 

Protokół z LV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 13.10.2018r.

Protokół z LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15.11.2018r. (Wyniki głosowania)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-06 12:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-17 10:51:10
  • Liczba odsłon: 3434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544012]

przewiń do góry