Uchwała Nr XVI/104/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029
 
Uchwała Nr XVI/105/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
Publikacja Uchwały Nr XVI/105/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15960
 
Uchwała Nr XVI/106/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr 3.55.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI/106/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 r.
 
Uchwała Nr XVI/107/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr IX/62/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka"
 
Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029
 
Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XVI/109/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15961
 
Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w Somiance-Parcele 25b (parter budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
 
Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bezprzetargowo
 
Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bezprzetargowo
 
Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
Publikacja Uchwały Nr XVI/113/19 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego- http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15962
 
Uchwała Nr XVI/114/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2020
 
Uchwała Nr XVI/115/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na udzielaniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielania na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2020
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-02 15:01:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-04 13:28:58
  • Liczba odsłon: 373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552957]

przewiń do góry