Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:                                                                           Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska Urząd Gminy Somianka pok. nr 8 (parter), tel. (29) 741 87 96 w. 43.
 1. Wymagane dokumenty:                                                                               -wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym już wcześniej numerze porządkowym.
 1. Opłaty:                                                                                                       Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – płatność w kasie pok. nr 16 (I piętro) lub na konto Gminy Somianka- BS Ostrów Maz O/Somianka Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.                                                                                            Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 1. Terminy:                                                                                                Zaświadczenie o ustalonym numerze porządkowym jest wydawane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Tryb odwoławczy:                                                                                   Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 1. Miejsce złożenia dokumentów:                                                               Sekretariat Urzędu Gminy Somianka (Somianka-Parcele 16B) pok. nr 14 (I piętro) w godz. 8-16.

 

 1. Podstawa prawna:

1)     ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629);

2)     rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);

3)     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);

4)     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).


Wzór wniosku

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-19 13:44:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 13:44:14
 • Liczba odsłon: 410
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541542]

przewiń do góry