URZĄD GMINY                                                                                                                            SOMIANKA

Somianka, dnia 26.02.2014 r.

Pl.523.1.2014

 

Ogłoszenie o konsultacjach

        Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie   wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 roku”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

 

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową   w dziedzinie objętej projektem uchwały.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 7 marca 2014r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca   z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)        listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)        emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)        lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji od 27 lutego 2014 r. do   07 marca 2014 r.

                                                                                                                       

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Cichocki Kamil pokój nr 8 tel. (29) 74 187 90 w. 43 .

 

 

z up. Wójta

/-/ Teresa Lipska

Sekretarz Gminy

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 26 lutego 2014 r.

2)        na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 26 lutego 2014 r.

3)        na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 26 lutego 2014 r.


Formularz uwag

Regulamin konsultowania

Projekt Uchwały ...........

Uzasadnienie do Projektu Uchwały .............


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-26 12:19:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 12:41:56
  • Liczba odsłon: 315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543892]

przewiń do góry