Uchwała Nr XLI/238/13  Rady Gminy w Somiance z dnia 25 .10.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .

Uchwała Nr XLI/239/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XLI/240/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XLI/241/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w speawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020   (Zał. 1,    Zał. 2)   (Objaśnienia do Uchwały)

Uchwała Nr XLI/242/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r.
Publikacja Uchwały NrXLI/242/13 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=9494


Uchwała Nr XLI/243/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XLI/244/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" (Załącznik)

Uchwała Nr XLI/245/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"   (Załącznik)

Uchwała Nr XLI/246/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=12108

Uchwała Nr XLI/247/13 Rady Gminy w Somiance z dnia 25.10.2013r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Somianka.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-04 09:06:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-24 12:19:51
  • Liczba odsłon: 550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536965]

przewiń do góry