Uchwała Nr XXXV/186/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 3 października 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05

z dnia 22 grudnia 2005 rok

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)oraz art.165, art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz.2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 109.180 zł. do kwoty 13.036.967 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2

 • Deficyt budżetu stanowi kwotę –2.046.106 zł.
 • Przychody budżetu stanowią kwotę –3.028.614 zł.
 • Rozchody budżetu stanowią kwotę – 982.508 zł.    zgodnie z zał. Nr 2

§3

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 35.000 zł. do kwoty 3.127.274 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 .
 2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

                                                           

                                                              Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-10 13:22:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-10 13:28:11
 • Liczba odsłon: 457
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552482]

przewiń do góry