Zbycie nieruchomości gminnej w drodze przetargu

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:
 2. Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter), tel. (029) 741- 87 - 96 w. 43.

   

 3. Wymagane dokumenty:
 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

   

 5. Opłaty:
 6. Nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

   

 7. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

  1. ogłoszenie o przetargu ukazuje się na co najmniej 14 dni przed terminem przetargu w prasie lokalnej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Somiance,
  2. obecność na przetargu osobista albo działanie przez upoważnionego pełnomocnika,
  3. osoba ustalona jako nabywca zostaje poinformowana o terminie aktu notarialnego w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu.

   5.   Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Somianka w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

  7.   Podstawa prawna:

  1. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 z póź. zm.),
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. Nr 9, poz. 30 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 14:58:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-15 14:58:43
 • Liczba odsłon: 638
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537128]

przewiń do góry