WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Somianka
 MENU PODMIOTOWE
■ 
Jednostki Organizacyjne Gminy
■ 
Jednostki Pomocnicze
■ 
Rada Gminy Somianka
■ 
Wójt Gminy Somianka
■ 
Zastępca Wójta Gminy Somianka
■ 
Sekretarz Gminy
■ 
Skarbnik Gminy
■ 
Referat Finansów i Budżetu
■ 
Samodzielne Stanowiska Pracy
■ 
Informacje o zgromadzeniach publicznych
■ 
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 MENU PRZEDMIOTOWE
■ 
Podstawowe dane o Gminie
■ 
Struktura organizacyjna gminy
■ 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
■ 
Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia
■ 
Powszechny Spis Rolny 2020 r.
■ 
Wybory Prezydenta RP
■ 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
■ 
Wybory ławników
■ 
Wybory do Izb Rolniczych
■ 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
■ 
Wybory samorządowe
■ 
Nieodpłatna pomoc prawna
■ 
Kompetencje
■ 
Tryb działania organów Gminy
■ 
Zasady funkcjonowania organów Gminy
■ 
Zawiadomienia o terminach Sesji Rady Gminy oraz o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
■ 
Uchwały Rady Gminy
■ 
Transmisje sesji on-line
■ 
Protokoły z Sesji Rady Gminy
■ 
Zarządzenia Wójta
■ 
Oświadczenia majątkowe
■ 
Podatki/opłaty 2020
■ 
Decyzje i zgłoszenia na wycinkę drzew
■ 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz do oddania w najem
■ 
Majątek Gminy
■ 
Sprawozdania finansowe
■ 
Rejestry, ewidencje i archiwa
■ 
Procedury załatwiania spraw
■ 
Rekrutacja pracowników
■ 
Informacje środowiskowe
■ 
Turystyka
■ 
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
■ 
Petycje
■ 
Dostęp do informacji publicznych nie zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej
■ 
Przetargi: nieruchomości
■ 
RODO
 Zamówienia Publiczne
■ 
ogłoszone
■ 
rozstrzygnięte
■ 
unieważnione
■ 
archiwum
■ 
Plan zamówień publicznych
 Inne Informacje
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [1302605]