U C H W A Ł A  Nr XVIIN/100/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu pomostowego w roku budżetowym 2004.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148/ Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 588.442 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta. czterdzieści dwa )w banku wybranym w trybie zamówień publicznych z przeznaczeniem na:

1/ modernizację drogi gminnej Wólka Somiankowska - Stare Kozłowo -207.386 zł.

2/ modernizację drogi gminnej Somianka - Stare Płudy – Suwin - Ulasek - 381.056 zł. zapewniającej finansowanie inwestycji do czasu otrzymania środków Unii Europejskiej.

§ 2

 

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem gminy Somianka.

§ 3

 

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany jest dotacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków w ramach Programu SAPARD

§ 4

 1. Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat począwszy od 2005 roku.
 2. Spłata kredytu może nastąpić w krótszym okresie po otrzymaniu środków w ramach Programu SAPARD i po dokonaniu zmian w budżecie.
 3. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu, a Wójtem Gminy.

§ 5

 

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-22 13:28:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-22 13:28:17
 • Liczba odsłon: 553
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541415]

przewiń do góry