UCHWAŁA Nr I/5/06

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

 

   Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Do składów osobowych stałych komisji Rady Gminy powołuje się następujące osoby:

Komisja Rewizyjna

 1. Kokoszka Tadeusz
 2. Rakowski Krzysztof Jan
 3. Kozon Leszek
 4. Nasiadka Sławomir
 5. Staśkiewicz Jerzy

Komisja ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

 1. Bartosiak Wiesław
 2. Rogaliński Mirosław
 3. Szczerba Sławomir
 4. Brzeziński Stanisław Mieczysław
 5. Mosakowski Kazimierz

Komisja ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego

 1. Bartosiak Wiesław
 2. Dąbrowski Mirosław Antoni
 3. Krysiak Marcin
 4. Wykowska Halina
 5. Kiersnowska Bogumiła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-01 11:10:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-01 11:10:43
 • Liczba odsłon: 442
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536934]

przewiń do góry