Wydawanie zaświadczeń:

 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

 • o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,

 • o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

 

 1. Osoba prowadząca sprawę:

  Borkowska Milena insp. d/s księgowości, podatków i opłat oraz obsługi kasy, pokój nr 16 (I piętro), tel. (29) 7418790 w. 39.

 2. Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór w załączeniu).

 3. Opłaty:

Czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł. - od każdego egzemplarza. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 1. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 7 dni.

 1. Tryb odwoławczy:

  W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 2. Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Gminy Somianka pokój nr 16 (I piętro) w godz. 800 – 1600.

 3. Podstawa prawna:

Art. 306 e, 306 g i 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 16:03:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 12:14:07
 • Liczba odsłon: 824
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554005]

przewiń do góry